Редколегія

Головний редактор:
Грищенко Іван Михайлович (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р екон. наук, проф.)
Заступник головного редактора:
Злотенко Борис Миколайович (д-р техн. наук)
Відповідальний секретар:
Дроменко Валерія Борисівна (канд. техн. наук)
Технічна естетика, дизайн та ергономіка: Колосніченко Марина Вікторівна (д-р техн. наук), Кузнєцова Ірина Олексіївна (д-р мистецтвознав.), Яковлєв Микола Іванович (д-р техн. наук),  Ніколаєва Тетяна Вадимівна (канд. техн. наук),  Остапенко Наталія Валентинівна (д-р. техн. наук),  Пашкевич Калина Лівіанівна (д-р. техн. наук), Заварзін Олег Олександрович (канд. техн. наук),  Чепелюк Олена Валеріївна (д-р техн. наук), Кащенко Олександр Володимирович (д-р техн. наук)
Технології легкої промисловості та матеріалознавство: Андреєва Ольга Адіславівна (д-р техн. наук), Березненко Сергій Миколайович (д-р техн. наук), Галавська Людмила Євгенівна (д-р техн. наук),  Гаркавенко Світлана Степанівна (д-р техн. наук), Зубкова Людмила Іванівна (канд. техн. наук), Кизимчук Олена Павлівна (д-р техн. наук), Слізков Андрій Миколайович (д-р техн. наук), Супрун Наталія Петрівна (д-р техн. наук)
Мехатроніка, комп’ютерна інженерія та метрологія: Здоренко Валерій Георгійович (д-р техн. наук), Зенкін Анатолій Семенович (д-р техн. наук),  Зенкін Микола Анатолійович (д-р техн. наук), Місяць Володимир Петрович (д-р техн. наук), Орловський Броніслав Вікентійович (д-р техн. наук), Рубанка Микола Миколайович (канд. техн. наук)
Хімічні та біофармацевтичні технології:

Барсуков В’ячеслав Зіновійович (д-р хім. наук), Бессарабов Володимир Іванович (канд. хім. наук), Деркач Тетяна Михайлівна (д-р пед. наук, канд. хім. наук), Касьян Едуард Євгенович (д-р техн. наук), Мокроусова Олена Романівна (д-р техн. наук), Плаван Вікторія Петрівна (д-р техн. наук)